Copyright 2020 - design PetrovSoft EOOD
  • Euro Advance

  • Euro Advance

  • Euro Advance

  • Euro Advance

Контакт
Адрес:
София 1111, жк. Яворов, бл. 73, вх.1 ет. 6, ап. 11
София
Телефон:
+359 (2) 872 27 81
Изпращане на е-мейл
(по избор)
Допълнителна информация:

Неправителствена организация, регистрирана по ЗЮЛИЦ в обществена полза Председател Боян Боянов Томов

ЕИК (по БУЛСТАТ) 176619554

Официален адрес:   София, жк. Яворов, бл. 73, вх. 1, ет. 6, ап. 11

Адрес за кореспонденция: София, жк. Яворов, бл. 73, вх. 1, ет. 6, ап. 11

Телефонен номер:   +359 (2) 872 27 81