Copyright 2019 - design PetrovSoft EOOD
  • Euro Advance

  • Euro Advance

  • Euro Advance

  • Euro Advance

Сдружение „Евро Адванс“ е направителствена организация, учредена през 2013г.

Сдружението развива общественополезна дейност, свързана с организиране на различни инициативи и събития, разработване на анализи на европейски теми, предоставяне на консултации по европейски политики, работа по европейски проекти и др.

Сред основните ни цели се открояват насърчаване и подпомагане на инициативи, свързани с местното и регионалното развитие, насърчаване на сътрудничеството между българските и европейските региони, подкрепа за развитието на гражданското общество и развиване на съществуващия и съдействие за разработването и изграждането на нов модел за сътрудничество между неправителствения сектор и държавните институции с цел подобряване подкрепата за младежите. Насърчаване и подпомагане на инициативи, свързани с регионалното развитие и насърчаване на сътрудничеството между българските и европейските региони.      

Разработване и изпълнение на програми в образователен, икономически, социален, културен, екологичен и граждански аспект, свързани с развитието на регионите в България, работа с младежи. Информационна дейност, провеждане на обучения и специални събития, издаване и разпространение на информационни материали.